Upphandling för biträdande jurister

Varmt välkommen till kursen Offentlig upphandling för biträdande jurister. Kursen är designad för dig som arbetar som biträdande jurist på en advokat- eller juristbyrå och behandlar frågor som är aktuella i just ditt arbete med det upphandlingsrättsliga regelverket.

Innehåll

Den här 10-veckors kursen behandlar frågor för dig som arbetar som biträdande jurist på en advokat- eller juristbyrå och vill lära dig att hantera ärenden där det upphandlingsrättsliga regelverket blir aktuellt. Utöver grunderna i regelverket omfattar kursen specifika frågor som klientkontakter, jäv, policys och hanteringen av rättsmedlen, dvs. överprövning och skadestånd. Kursen omfattar i huvudsak bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), men även övrig upphandlingslagstiftning behandlas.

 • Kursen fokuserar på lagstiftningen om offentlig upphandling tillsammans med de bestämmelser som specifikt blir aktuella vid arbete på advokat- eller juristbyrå. Kursen omfattar t.ex. frågor om jäv i klientrelationen, avtalsrättsliga aspekter på offentlig upphandling och överprövningsprocessen.
 • Kursen är lämplig för praktiserande jurister som representerar såväl upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer vid offentliga upphandlingar och i processer i upphandlingsmål. Kursen är på avancerad nivå vilket innebär att du bör ha tidigare kunskaper i ämnet motsvarande UrT Akademis grundkurs Offentlig upphandling eller motsvarande.
 • Kursen är lärarledd med ca 25 timmars undervisning där vi träffas på Internet där du får vägledning, möjlighet att ställa frågor och diskutera med såväl läraren som med övriga kursdeltagare innehållet i de fem olika moduler som kursen består av.

Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 100 timmar, exklusive online-lektionerna, dvs. minst tio timmar per vecka under kursens gång.

 

Du kommer att skriva en enklare rättsutredning om offentlig upphandling i form av en kortare promemoria (PM). Du kommer att få en tydlig instruktion, en viss angiven rättsfråga och exempel på bra PM. Efter inlämnandet kommer du att få omfattande kommentarer på din text.

 

 

Kursens upplägg

 • Modul 1 Inledande om upphandlingslagstiftningen
 • Modul 2 Arbetsmetodik på byrå, upphandlingsprocessen och leverantörer
 • Modul 3 Kravställning och utvärdering
 • Modul 4 Avtalsfrågor och ändring av kontrakt
 • Modul 5 Rättsmedel

 

Modulerna och deras innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar.

Kursen är öppen och allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 20 personer.

 

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

 

Kunskap om:

 • upphandlingsrättens ursprung, syfte och centrala rättskällor och principer.
 • hanteringen av upphandlingsärenden på byrå.
 • hur du driver upphandlingsmål i domstol.

Färdighet att:   

 • identifiera upphandlingsrättsliga frågeställningar.
 • argumentera rättsligt i en upphandlingsfråga.
 • utforma en kortare rättsutredning.

Förmåga att:        

 • bedöma och lösa frågor i olika typer av upphandlingsrättsliga situationer.
 • bedöma när upphandlingsrätten inte är tillämplig och vilken lagstiftning som en situation istället omfattas av.
 • bedöma i vilka fall det lönar sig, resp. inte lönar sig att överpröva en upphandling.

Duggor

Vi testar dina kunskaper efter varje genomfört modul i form av en kortare dugga (kortare test). Varje dugga består av tio flervalsfrågor vilka ska besvaras inom en halvtimme från att modulen avslutades. Syftet med duggorna är att säkerställa för såväl läraren som för dig själv att du har tillgodogjort dig innehållet i respektive modul och att du har tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta med följande moduler.

Lärare

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt och lektor vid Juridicum, Stockholms universitet. Hon är kursföreståndare för Juridicums tre kurser i offentlig upphandling. Hon undervisar även vid Juridicum i Uppsala, vid Tartu universitet i Tallin, vid King’s Collage i London och vid George Washington universitetet i Washington. Hon har arbetat i över elva år på den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, NOU. Andrea är härutöver ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) och driver sedan år 2007 det Juridiska Nätverket för offentlig upphandling.

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö. Även Catharina har tidigare arbetat på den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, NOU. Härutöver har hon över 16 års erfarenhet av offentlig upphandling och upphandlingsrelaterad juridik. Catharina har blivit rankad av Who´s Who Legal samt av Legal 500 som en av de främsta juristerna på upphandlingsområdet. Hon är en av författarna till Lagkommentaren om offentlig upphandling av försörjningssektorerna samt av Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:2 (Innovationspartnerskap – ett förfarande för att främja innovation och utveckling).

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje online-lektion.

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

Data – specifikationer

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet.

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och Powerpoints som hör till videorna. Instruktionerna till din PM kommer också att ligga på Moodle. På Moodle lägger vi även ut de duggor (korta tester) som ges efter varje online-lektion och du ska även besvara duggorna på Moodle. För varje modul lägger vi ut följande material på Moodle:

Läsanvisningar till respektive modul.

 • Ca 50-60 sidor text i form av artiklar, utdrag m.m.
 • 1-4 avgöranden från svenska domstolar och från EU-domstolen.
 • 4-6 Powerpoints till de videor som hör till modulen.
 • Ett antal punkter du särskilt ska fundera på inför respektive online-lektion.
 • Duggan för respektive modul – läggs ut efter lektionen.
 • Ytterligare material − varje modul innehåller ytterligare material och information ifall du önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så att du kan få tillgång till kurshemsidan, till allt material och till diskussionsforumet.

För att visa videorna använder vi Youtube. I läsanvisningarna till varje modul hittar du webblänken till videorna till just den modulen.

På den här kursen använder vi online-verktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

De enda fasta tiderna på kursen är de gånger vi håller online-lektioner via Zoom då du träffar din lärare och övriga deltagare. All övrig tid utgörs av inläsning, se aktuella videor och av att utarbeta en PM. Kursens online-lektioner filmas och läggs ut på den modul på Youtube som lektionen hör till. Missar du en lektion har du alltså möjlighet att se hela lektionen i efterhand. Tiderna för kursens online-lektioner är preliminärt följande datum, varje gång kl. 17.00-20.00, utom första gången:

 • Kursen ges nästa gång våren 2022

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

Avgift och betalning

Kostnaden för kursen uppgår till 15 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca en 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar. Avgiften ska vara betald för att du ska få tillgång till kurshemsidan och allt kursmaterial.

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.