Upphandling av tekniska konsulter

Varmt välkommen till kursen offentlig upphandling av tekniska konsulter. Kursen är skapad för upphandlare som vill bekanta sig med offentlig upphandling av konsulttjänster i de tidiga skedena av ett byggprojekt, dels under genomförandet byggprojekt.

Innehåll

Den här 10-veckors kursen är framtagen för att lyfta de upphandlingsrättsliga och avtalsrättsliga frågorna som en upphandlare ställs inför vid offentlig upphandling av tekniska konsulter. Offentlig upphandling av tekniska konsulttjänster präglas av starka önskemål om premiering av personliga kvaliteter och egenskaper hos de konsulter som efterfrågas, något som ger utmaningar avseende kvalificeringskrav och utvärderingskriterier. Vanligt är vidare att handla upp tekniska konsulter på ramavtal, med de särskilda utmaningar det innebär. En trend är vidare att upphandla tekniska konsulter genom dynamiska inköpssystem eller s.k. konsultmäklare – vilket innebär nya utmaningar för upphandlare. Kursen omfattar dels bestämmelserna inom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och dess tillämpning vid dessa upphandlingar samt byggindustrins standardavtal ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet och tillämpligt beställarstöd – AMA AF Konsult 10.

 

 • Kursen fokuserar på rättslig och praktisk tillämpning av gällande upphandlingsbestämmelser vid upphandling av tekniska konsulter. Kursen omfattar också avtals- och konsulträtt, såsom val av ersättningsformer, upprättande av administrativa föreskrifter samt avtalsuppföljning och hantering av tvister vid konsultuppdrag.
 • Kursen är lämplig för upphandlare som vill lära sig mer om upphandling av tekniska konsulter. Kursen ges på avancerad nivå och förutsätter att du har tidigare kunskaper motsvarande grundkursen i offentlig upphandling.
 • Kursen är lärarledd med ca 15 timmars undervisning där vi träffas på Internet där du får vägledning, möjlighet att ställa frågor och diskutera med såväl läraren som med övriga kursdeltagare innehållet i de tio olika moduler som kursen består av.

Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 60 timmar, exklusive onlinelektionerna, dvs. ca sex timmar per vecka under kursens gång.

 

Du kommer härutöver att få skriva en enklare rättsutredning om offentlig upphandling i form av en kortare promemoria (PM). Du kommer att få en tydlig instruktion, en viss angiven rättsfråga och exempel på bra PM. Efter inlämnandetkommer du att få omfattande kommentarer på din text.

 

 

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas innan kursstart.

Du bör ha tillgång till ABK 09 vid kursstart.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande vår grundkurs i offentlig upphandling.

 

Kursens upplägg

 • Modul 1 Introduktion, syfte och bakgrund. Tillämpliga regler i LOU avseende upphandling av tekniska konsulter
 • Modul 2 Administrativa föreskrifter AMA AF Konsult och ABK 09,
 • Modul 3 Särskilt om kvalifikation av leverantörer, referenser, intervjuer och utvärdering av anbud.
 • Modul 4 Utmaningar i uppdragsföreskrifterna, såsom ansvarsfrågor, preskription, lojalitetsplikt och tvist samt val av ersättningsformer.
 • Modul 5 Ramavtal, Dynamiska Inköpssystem och Konsultförmedlare – vid upphandling av tekniska konsulter.

Modulerna och dessas innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar.

 

Kursen är öppen och allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 20 personer.

 

 

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

Kunskap om:

 • Avtalsjuridiken vid anlitande av tekniska konsulter.
 • Allmänna bestämmelser och administrativa föreskrifter.
 • Upphandlingsrättens påverkan vid anlitande av tekniska konsulter.
 • Hur man väljer uppdrags- och ersättningsformer.
 • Hur man genom kontraktet och dess bestämmelser styr konsultleveransen till önskat resultat.

Färdighet att:   

 • Identifiera upphandlingsrättsliga frågeställningar.
 • Identifiera avtalsrättsliga frågeställningar.
 • Författa upphandlingsdokument för tekniska konsulter.
 • Utforma en kortare rättsutredning.
 • Identifiera lämpliga uppdrags- och ersättningsformer för konsultavtal.

Förmåga att:        

 • Bedöma och lösa frågor i olika typer av upphandlingsrättsliga situationer.
 • Bedöma och lösa frågor i olika konsulträttsliga situationer.

Duggor

Vi testar dina kunskaper efter varje genomfört modul i form av en kortare dugga (kortare test). Varje dugga består av tio flervalsfrågor vilka ska besvaras inom en halvtimme från att modulen avslutades. Syftet med duggorna är att säkerställa för såväl läraren som för dig själv att du har tillgodogjort dig innehållet i respektive modul och att du har tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta med följande moduler.

Lärare

Robert är doktorand i offentlig upphandling vid Lunds universitet/LTH. Han har arbetat med offentlig upphandling sedan år 2006. Robert bedriver forskning kring offentlig upphandling med inriktning mot byggentreprenader, offentlig-privat samverkan och innovationsupphandling, både inom svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Han är aktiv som gästföreläsare både inom Sverige och internationellt. Robert har härutöver arbetat såväl med policyutveckling utifrån en strategisk ansats på EU-nivå som med policyimplementering på en svensk kommunal nivå.

Per-​Ola Bergqvist är advokat och delägare i Foyen Advokatfirma. Han biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, ifrån upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling.

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje onlinelektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

 

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

Data – specifikationer

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet.

 

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och Powerpoints som hör till videorna. Instruktionerna till din PM kommer också att ligga på Moodle. På Moodle lägger vi även ut de duggor (korta tester) som ges efter varje onlinelektion och du ska även besvara duggorna på Moodle. För varje modul lägger vi ut följande material på Moodle:

 

Läsanvisningar till respektive modul.

 • Ca 50-60 sidor text i form av artiklar, utdrag m.m.
 • 1-4 avgöranden från svenska domstolar och från EU-domstolen.
 • 4-6 Powerpoints till de videor som hör till modulen.
 • Ett antal punkter du särskilt ska fundera på inför respektive onlinelektion.
 • Duggan för respektive modul – läggs ut efter lektionen.
 • Ytterligare material − varje modul innehåller ytterligare material och information ifall du önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så att du kan få tillgång till kurshemsidan, till allt material och till diskussionsforumet.

 

För att visa videorna använder vi Youtube. I läsanvisningarna till varje modul hittar du webblänken till videorna till just den modulen.

 

På den här kursen använder vi onlineverktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

 

De enda fasta tiderna på kursen är de gånger vi håller onlinelektioner via Zoom då du träffar din lärare och övriga deltagare. All övrig tid utgörs av inläsning, se aktuella videor och av att utarbeta en PM. Kursens onlinelektioner filmas och läggs ut på den modul på Youtube som lektionen hör till. Missar du en lektion har du alltså möjlighet att se hela lektionen i efterhand. Tiderna för kursens onlinelektioner är preliminärt följande datum, varje gång kl. 17.00-20.00, utom första gången:

 • Kursen är för närvarande inte schemalagd. Kontakta info@urtakademi.se för mer information.

 

 Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

 Avgift och betalning

Kostnaden för kursen uppgår till 15 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

 

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca en 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar. Avgiften ska vara betald för att du ska få tillgång till kurshemsidan och allt kursmaterial.

 

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

 

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.