Överprövning och skadestånd i offentlig upphandling

Varmt välkommen till kursen Överprövning och skadestånd i offentlig upphandling. Syftet med kursen är att du som kursdeltagare ska få fördjupade kunskaper i de olika processreglerna som gäller för upphandlingsrättsliga mål och formerna för dessa mål.

Innehåll

Den här 10-veckorskursen behandlar något som kommit att inta en central ställning inom offentlig upphandling, nämligen de situationer då upphandlande myndigheter och enheter ställs inför en domstolsprocess och andra rättsliga förfaranden. I första hand handlar det om de olika typerna av överprövning som står till buds men även skadeståndsprocesser och avtalstvister på upphandlingsrättslig grund har blivit allt vanligare. Kort sagt: de processuella aspekterna av offentlig upphandling har blivit allt viktigare. Kursen omfattar processbestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt annan tillämplig lagstiftning och praxis.

 • Kursen fokuserar på de processuella aspekterna av offentlig upphandling, såväl i samband med en upphandling som under avtalstiden och därefter.
 • Kursen är lämplig för praktiserande jurister som arbetar med offentlig upphandling och som har intresse och behov av att lära sig mer om överprövningsprocessen och andra domstols- och tvistlösningsförfaranden.
 • Kursen är på avancerad nivå vilket innebär att du behöver ha tidigare kunskaper motsvarande grundkursen i offentlig upphandling.
 • Du kommer att ha nytta av vunnen kunskap i samband med såväl överprövningsprocesser som andra rättsliga förfaranden på upphandlingsrättslig grund.
 • Kursen är lärarledd med ca 16 timmars undervisning där vi träffas på Internet och där du får vägledning, möjlighet att ställa frågor och diskutera med såväl läraren som med övriga kursdeltagare innehållet i de fem olika moduler som kursen består av.

Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 60 timmar, exklusive onlinelektionerna, dvs. ca sex timmar per vecka under kursens gång.

 

 

Förkunskapskrav

Det här är en fortsättningskurs och du bör ha läst Introduktionskursen i offentlig upphandling, eller ha motsvarande kunskaper i offentlig upphandling.

 

 

Kursens upplägg

 • Modul 1 Introduktion, syfte och bakgrund
 • Modul 2 Processen i förvaltningsdomstolarna I
 • Modul 3 Processen i förvaltningsdomstolarna II
 • Modul 4 Processen i allmän domstol och skiljenämnd I
 • Modul 5 Processen i allmän domstol och skiljenämnd II

 

Modulerna och dessas innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar.

Allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 20 personer.

 

 

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

 

Kunskap om:

 • överprövningsprocessen och andra rättsliga förfaranden på upphandlingsrättslig grund.
 • de olika processregler som gäller för respektive förfarande.
 • de olika processernas särdrag och likheter med varandra.

Färdighet att:   

 • identifiera processuella frågeställningar i samband med överprövningar och andra rättsliga förfaranden.
 • rättsligt argumentera i olika typer av processfrågor och upphandlingsrättsliga mål.
 • utforma en kortare rättsutredning inom den upphandlingsprocessuella området.

Förmåga att:        

 • bedöma och lösa frågor om förhållandet mellan materiella upphandlingsrättsliga regler i olika processuella sammanhang.
 • bedöma och lösa processuella frågor i olika typer av upphandlingsmål.

 

 

Duggor

Vi testar dina kunskaper efter varje genomfört modul i form av en kortare dugga (kortare test). Varje dugga består av tio flervalsfrågor vilka ska besvaras inom en halvtimme från att modulen avslutades. Syftet med duggorna är att säkerställa för såväl läraren som för dig själv att du har tillgodogjort dig innehållet i respektive modul och att du har tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta med följande moduler.

Lärare

Olof Larsberger, advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå. Olof har arbetat med offentlig upphandling och kommersiell tvistelösning i närmare 15 år. Han räknas som en av Sveriges ledande processadvokater på upphandlingsrättens område och rankas återkommande i Chambers Europe, Who’s Who Legal och Legal500.

Carl Norén, advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå. Carl har arbetat med offentlig upphandling och kommersiell tvistelösning i närmare 15 år. Han räknas som en av Sveriges ledande processadvokater på upphandlingsrättens område och rankas återkommande i Chambers Europe och Legal500.

Anton Johansson är advokat vid Kastell Advokatbyrå. Anton har lång och bred erfarenhet av att arbeta med upphandlingsrelaterade tvister. Han har företrätt leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter i ett stort antal överprövningsprocesser samt agerat ombud i upphandlingsrättsliga skadeståndsmål och mål om upphandlingsskadeavgift.

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje onlinelektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

 

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

 

Data – specifikationer

 

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet.

 

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och Powerpoints som hör till videorna. På Moodle lägger vi även ut de duggor (korta tester) som ges efter varje onlinelektion och du ska även besvara duggorna på Moodle.
 

 

Läsanvisningar till respektive modul

 • Ca 50-60 sidor text i form av artiklar, utdrag m.m.
 • 1-4 avgöranden från svenska domstolar och från EU-domstolen.
 • 4-6 Power points till de videor som hör till modulen.
 • Ett antal punkter du särskilt ska fundera på inför respektive onlinelektion.
 • Duggan för respektive modul – läggs ut efter lektionen.
 • Ytterligare material − varje modul innehåller ytterligare material och information ifall du önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så att du kan få tillgång till kurshemsidan, till allt material och till diskussionsforumet.

 

För att visa videorna använder vi Youtube. I läsanvisningarna till varje modul hittar du webblänken till videorna till just den modulen.

 

På den här kursen använder vi onlineverktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

 

De enda fasta tiderna på kursen är de gånger vi håller onlinelektioner via Zoom då du träffar din lärare och övriga deltagare. All övrig tid utgörs av inläsning, se aktuella videor och av att utarbeta en PM. Kursens onlinelektioner filmas och läggs ut på den modul på Youtube som lektionen hör till. Missar du en lektion har du alltså möjlighet att se hela lektionen i efterhand. Tiderna för kursens onlinelektioner är preliminärt följande datum, varje gång kl. 17.00-20.00, utom första gången:
 

 • Introduktion, 14 mars kl. 16.00-17.00
 • 23 mars
 • 7 april
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj

 

Anmälan

 

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan.  Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

 

Avgift och betalning

 

Kostnaden för kursen uppgår till 15 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

 

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca en 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar. Avgiften ska vara betald för att du ska få tillgång till kurshemsidan och allt kursmaterial.

 

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

 

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.