Offentlig upphandling

Varmt välkommen till kursen Offentlig upphandling. Kursen är designad för att du ska ges grunderna i det upphandlingsrättsliga regelverket. Som deltagare erhåller du verktyg för hantera olika beslut och åtgärder vid offentliga upphandlingar.

Innehåll

Den här 16-veckors kursen är designad för att du ska tillgodogöra dig grunderna i det upphandlingsrättsliga regelverket. Kursen omfattar i huvudsak bestämmelserna inom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), men även övrig upphandlingslagstiftning behandlas.

 

 • Kursen fokuserar på grunderna i lagstiftningen om offentlig upphandling tillsammans med bestämmelsernas ursprung, grund och syfte. Kursen omfattar även internationell upphandling och avtalsrättsliga aspekter på offentlig upphandling.
 • Kursen är lämplig för såväl praktiserande jurister som övriga med intresse för att lära sig mer om regelverket kring offentlig upphandling. Kursen är på grundnivå vilket innebär att du inte behöver ha tidigare kunskaper i ämnet.
 • Kursen passar även dig som redan arbetar med offentlig upphandling och som vill få en bättre förståelse för regelverket.
 • Kursen är lärarledd med ca 25 timmars undervisning där vi träffas på Internet där du får vägledning, möjlighet att ställa frågor och diskutera med såväl läraren som med övriga kursdeltagare innehållet i de åtta olika moduler som kursen består av.

Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 100 timmar, exklusive onlinelektionerna, dvs. ca sex timmar per vecka under kursens gång.

 

Du kommer härutöver att få skriva en enklare rättsutredning om offentlig upphandling i form av en kortare promemoria (PM). Du kommer att få en tydlig instruktion, en viss angiven rättsfråga och exempel på bra PM. Efter inlämnandet kommer du att få omfattande kommentarer på din text.

 

 

 

 

Förkunskapskrav

För grundkursen Offentlig upphandling behöver du inte har läst juridik innan eller ha några föregående kunskaper i offentlig upphandling.

 

 

Kursens upplägg

 • Modul 1 Introduktion, syfte och bakgrund och upphandlingssektorerna
 • Modul 2 Upphandlingsförfaranden och alternativa förfaranden
 • Modul 3 Ramavtal och offentliga samarbeten
 • Modul 4 Leverantörer
 • Modul 5 Upphandlingsföremålet
 • Modul 6 Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga hänsyn samt nationell upphandling
 • Modul 7 Tilldelning av kontrakt och avtalsrättsliga frågor
 • Modul 8 Rättsmedel och internationell upphandling

Modulerna och dessas innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar.

Kursen är öppen och allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 20 personer.

 

 

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

Kunskap om:

 • upphandlingsrättens ursprung och syfte.
 • upphandlingsrättens roll i den nationella rätten och dess förhållande till unionsrätten.
 • upphandlingsrättens centrala rättskällor och rättsprinciper.

Färdighet att:   

 • identifiera upphandlingsrättsliga frågeställningar.
 • rättsligt argumentera i en upphandlingsfråga.
 • utforma en kortare rättsutredning.

Förmåga att:        

 • bedöma och lösa frågor i olika typer av upphandlingsrättsliga situationer.
 • bedöma när upphandlingsrätten inte är tillämplig och vilken lagstiftning som en situation istället omfattas av.

Duggor

Vi testar dina kunskaper efter varje genomfört modul i form av en kortare dugga (kortare test). Varje dugga består av tio flervalsfrågor vilka ska besvaras inom en halvtimme från att modulen avslutades. Syftet med duggorna är att säkerställa för såväl läraren som för dig själv att du har tillgodogjort dig innehållet i respektive modul och att du har tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta med följande moduler.

Lärare

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt och lektor vid Juridicum, Stockholms universitet. Hon är kursföreståndare för Juridicums tre kurser i offentlig upphandling. Hon undervisar även vid Juridicum i Uppsala, vid Tartu universitet i Tallin, vid King’s Collage i London och vid George Washington universitetet i Washington. Hon har arbetat i över elva år på den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, NOU. Andrea är härutöver ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) och driver sedan år 2007 det Juridiska Nätverket för offentlig upphandling.

 

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje onlinelektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

 

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

 

Data – specifikationer

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet.

 

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och Powerpoints som hör till videorna. Instruktionerna till din PM kommer också att ligga på Moodle. På Moodle lägger vi även ut de duggor (korta tester) som ges efter varje onlinelektion och du ska även besvara duggorna på Moodle. För varje modul lägger vi ut följande material på Moodle:

 

 • Läsanvisningar till respektive modul.
 • Ca 50-60 sidor text i form av artiklar, utdrag m.m.
 • 1-4 avgöranden från svenska domstolar och från EU-domstolen.
 • 4-6 Powerpoints till de videor som hör till modulen.
 • Ett antal punkter du särskilt ska fundera på inför respektive onlinelektion.
 • Duggan för respektive modul – läggs ut efter lektionen.
 • Ytterligare material − varje modul innehåller ytterligare material och information ifall du önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så att du kan få tillgång till kurshemsidan, till allt material och till diskussionsforumet.

 

För att visa videorna använder vi Youtube. I läsanvisningarna till varje modul hittar du webblänken till videorna till just den modulen.

 

På den här kursen använder vi onlineverktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

 

De enda fasta tiderna på kursen är de gånger vi håller onlinelektioner via Zoom då du träffar din lärare och övriga deltagare. All övrig tid utgörs av inläsning, se aktuella videor och av att utarbeta en PM. Kursens onlinelektioner filmas och läggs ut på den modul på Youtube som lektionen hör till. Missar du en lektion har du alltså möjlighet att se hela lektionen i efterhand.

 • Kursen ges nästa gång hösten 2023

 

 

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

 

Avgift och betalning

Kostnaden för kursen uppgår till 20 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

 

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca en 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar. Avgiften ska vara betald för att du ska få tillgång till kurshemsidan och allt kursmaterial.

 

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här

 

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.