Upphandling för bolagsjurister

Varmt välkommen till kursen Offentlig upphandling för bolagsjurister. Syftet är att ge kunskap om hanteringen av offentliga kontrakt före, under och efter ett offentligt upphandlingsförfarande. Med ökad kunskap kan du som bolagsjurist bidra till ditt företags möjligheter att vinna och genomföra offentliga kontrakt.

Innehåll

Kursen är på 10-veckor och är utformad efter bolagsjuristers arbete med offentliga kontrakt. Kursen riktar sig främst till dig som är verksam vid ett företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar eller på annat sätt berörs av offentliga kontrakt. Kursen passar såväl dig som har tidigare erfarenhet som dig som inte tidigare kommit i kontakt med det upphandlingsrättsliga regelverket. Under fem moduler behandlas hanteringen av offentliga kontrakt såväl före, under och efter ett upphandlingsförfarande, allt utifrån leverantörens/anbudsgivarens perspektiv. Här behandlas allt från möjligheterna att påverka ett upphandlingsdokument innan upphandlingen börjar till möjligheten att ändra i befintliga offentliga kontrakt och tillämpningen av olika rättsmedel. Kursen omfattar i huvudsak bestämmelserna inom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), men innehållet är även tillämpbart på övrig upphandlingslagstiftning.

 • Kursen passar dig som arbetar som bolagsjurist på företag och som vill få fördjupad kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.
 • Kursen fokuserar på olika aspekter av en offentlig upphandling såväl före, under och efter upphandlingsförfarandet, med utgångspunkt i leverantörernas/anbudsgivarnas intressen.
 • Du kommer att ha nytta av vunnen kunskap vid såväl förhandlingar om offentliga kontrakt som vid hanteringen av kontrakten.
 • Kursen är lärarledd med ca 15 timmars undervisning då vi träffas på Internet och du får vägledning, möjlighet att ställa frågor och diskutera med såväl läraren som med övriga kursdeltagare om innehållet i de fem olika modulerna.

Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 60 timmar, exklusive onlinelektionerna, dvs. ca sex timmar per vecka under kursens gång.

 

Kursens upplägg

 • Modul 1 Regelverket, upphandlingsdokumenten och OSL
 • Modul 2 Krav på leverantörerna, anbudssamarbete och underleverantörer
 • Modul 3 Möjligheter att förhandla och utvärdering av anbud
 • Modul 4 Ändring, förlängning och överlåtande av avtal
 • Modul 5 Rättsmedel – policys, överprövning och ogiltighet

Modulerna och dessas innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar.

Allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 20 personer.

 

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

 

Kunskap om:

 • upphandlingsrätten och dess viktigaste beståndsdelar.
 • leverantörernas rättigheter och skyldigheter i olika delar av upphandlingsprocessen.
 • upphandlingsrättens centrala rättskällor och rättsprinciper.

Färdighet att:  

 • identifiera bolagsrättsliga frågeställningar i en upphandlingsprocess.
 • rättsligt argumentera för en viss tolkning av en avtalsrättsliga fråga i upphandlingssammanhang.
 • utforma en kortare rättsutredning i en upphandlingsrättslig frågeställning.

Förmåga att:     

 • bedöma vilka lagstiftningar som är tillämpliga under ett upphandlingsförfarande såsom upphandlingsrätten, OSL, avtalsrätten, köplagstiftningen och förvaltningslagstiftningen och vilken lagstiftning som en viss situation omfattas av.
 • bedöma och lösa frågor av betydelse för anbudsgivningen i olika typer av upphandlingsrättsliga situationer.

Duggor

Vi testar dina kunskaper efter varje genomfört modul i form av en kortare dugga (kortare test). Varje dugga består av tio flervalsfrågor vilka ska besvaras inom en halvtimme från att modulen avslutades. Syftet med duggorna är att säkerställa för såväl läraren som för dig själv att du har tillgodogjort dig innehållet i respektive modul och att du har tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta med följande moduler.

Lärare

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt och lektor vid Juridicum, Stockholms universitet. Hon är kursföreståndare för Juridicums tre kurser i offentlig upphandling. Hon undervisar även vid Juridicum i Uppsala, vid Tartu universitet i Tallin, vid King’s Collage i London och vid George Washington universitetet i Washington. Hon har arbetat i över elva år på den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, NOU. Andrea är härutöver ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) och driver sedan år 2006 det Juridiska Nätverket för offentlig upphandling.

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje onlinelektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

 

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

Data – specifikationer

 

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet.

 

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och Powerpoints som hör till videorna. Instruktionerna till din PM ligger också på Moodle. På Moodle lägger vi även ut de duggor (korta tester) som ges efter varje onlinelektion och du ska även besvara duggorna på Moodle.

 

Läsanvisningar till respektive modul

 • Ca 50-60 sidor text i form av artiklar, utdrag m.m.
 • 1-4 avgöranden från svenska domstolar och från EU-domstolen.
 • 4-6 Powerpoints till de videor som hör till modulen.
 • Ett antal punkter du särskilt ska fundera på inför respektive onlinelektion.
 • Duggan för respektive modul – läggs ut efter lektionen.
 • Ytterligare material − varje modul innehåller ytterligare material och information ifall du önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så att du kan få tillgång till kurshemsidan, till allt material och till diskussionsforumet.

 

För att visa videorna använder vi Youtube. I läsanvisningarna till varje modul hittar du webblänken till videorna till just den modulen.

 

På den här kursen använder vi onlineverktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

 

De enda fasta tiderna på kursen är de gånger vi håller onlinelektioner via Zoom då du träffar din lärare och övriga deltagare. All övrig tid utgörs av inläsning och att se aktuella videor. Kursens onlinelektioner filmas och läggs ut på den modul på Youtube som lektionen hör till. Missar du en lektion har du alltså möjlighet att se hela lektionen i efterhand. Tiderna för kursens onlinelektioner är preliminärt följande datum, varje gång kl. 17.00-20.00, utom första gången:

 • Introduktion, 4 april kl. 17.00-18.00
 • 13 april
 • 27 april
 • 11 maj
 • 25 maj
 • 8 juni

 

 Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

Avgift och betalning

Kostnaden för kursen uppgår till 15 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

 

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca en 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar. Avgiften ska vara betald för att du ska få tillgång till kurshemsidan och allt kursmaterial.

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.