IT-upphandling

Varmt välkommen till kursen i IT-upphandling. Kursen är skapad för dig som arbetar som upphandlare och som vill lära dig mer om just IT-upphandling.

Innehåll

Den här 10-veckors kursen är designad för att du ska lära dig mer om IT-upphandling. Kursen omfattar bestämmelserna inom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och hur man ska genomföra offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster på en snabbt föränderlig IT-marknad.

• Kursen fokuserar på upphandlingsfasen av en IT-upphandling. Kursen inkluderar kravställning enligt LOU, struktur på förfrågningsunderlaget och utvärdering och hanterar också anslutande lagstiftning så som personuppgiftskydd. Dessutom behandlar kursen alternativa upphandlingsförfarande så som konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande samt innovationspartnerskap.
• Kursen är lämplig för upphandlare, bolagsjurister och biträdande jurister som vill lära sig mer om IT- upphandling enligt LOU. Kursen är på avancerad nivå vilket innebär att du bör ha kunskap om bestämmelserna i LOU i nivå med vår grundkurs i offentlig upphandling.
• Kursen är lärarledd med ca 16 timmars undervisning där vi träffas på Internet. Då får du vägledning, möjlighet att ställa frågor och diskutera med såväl läraren som med övriga kursdeltagare om innehållet i de fem olika moduler som kursen består av.
Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 60 timmar, exklusive online-lektionerna, dvs. ca sex-sju timmar per vecka under kursens gång.

Du kommer härutöver att få skriva en enklare rättsutredning om offentlig upphandling i form av en kortare promemoria (PM). Du kommer att få en tydlig instruktion, en viss angiven rättsfråga och exempel på bra PM. Efter inlämnandet kommer du att få omfattande kommentarer på din text.

 

Kurslitteratur

Arrhed, Lars, 2016, Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster, Wolters Kluwer, Visby

 

Förkunskapskrav

Du bör ha grundläggande kunskaper om LOU i nivå med vår grundkurs i offentlig upphandling.

 

Kursens upplägg

 • Modul 1 Introduktion
 • Modul 2 Standard avtal, utvecklingsavtal, driftsavtal och tekniska specifikationer
 • Modul 3 Alternativa upphandlingsformer, ramavtal och dynamiska inköpssystem
 • Modul 4 Utvärdering, kvalifikation och tilldelning
 • Modul 5 Ändring av befintliga kontrakt och byte av leverantör

Modulerna och dessas innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar.

Kursen är öppen och allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 20 personer.

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

Kunskap om:
• upphandlingsrättens förhållande till IT-avtal
• förfrågningsunderlagets struktur vid offentlig upphandling av IT-tjänster och varor
• alternativa upphandlingsformer
• LOU:s regler för ändring av befintliga kontrakt
Färdighet att:
• identifiera upphandlingsrättsliga frågeställningar i IT-upphandlingar.
• formulera förfrågningsunderlag för IT-upphandlingar.
• genomföra upphandlingar med alternativa upphandlingsformer.
• utforma en kortare rättsutredning inom området.
Förmåga att:
• bedöma och lösa frågor i olika typer av upphandlingsrättsliga situationer.
• bedöma och lösa frågor inom IT-upphandlingar.

 

Duggor

Vi testar dina kunskaper efter varje genomfört modul i form av en kortare dugga (kortare test). Varje dugga består av tio flervalsfrågor vilka ska besvaras inom en halvtimme från att modulen avslutades. Syftet med duggorna är att säkerställa för såväl läraren som för dig själv att du har tillgodogjort dig innehållet i respektive modul och att du har tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta med följande moduler.

Lärare

Robert är doktorand i offentlig upphandling vid Lunds universitet/LTH. Han har arbetat med offentlig upphandling sedan år 2006. Robert bedriver forskning kring offentlig upphandling med inriktning mot byggentreprenader, offentlig-privat samverkan och innovationsupphandling, både inom svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Han är aktiv som gästföreläsare både inom Sverige och internationellt. Robert har härutöver arbetat såväl med policyutveckling utifrån en strategisk ansats på EU-nivå som med policyimplementering på en svensk kommunal nivå. Han har 15 års erfarenhet med av IT-upphandlingar för leverantörsidan.

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje onlinelektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

 

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

Data – specifikationer

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet.

 

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och Powerpoints som hör till videorna. Instruktionerna till din PM kommer också att ligga på Moodle. På Moodle lägger vi även ut de duggor (korta tester) som ges efter varje onlinelektion och du ska även besvara duggorna på Moodle. För varje modul lägger vi ut följande material på Moodle:

 • Ca 50-60 sidor text i form av artiklar, utdrag m.m.
 • 1-4 avgöranden från svenska domstolar och från EU-domstolen.
 • 4-6 Powerpoints till de videor som hör till modulen.
 • Ett antal punkter du särskilt ska fundera på inför respektive online-lektion.
 • Duggan för respektive modul – blir tillgänglig efter lektionen.
 • Ytterligare material − varje modul innehåller ytterligare material och information ifall du önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så du kan få tillgång till kurshemsidan, till allt material och till diskussionsforumet.

 

För att visa videorna använder vi Youtube. I läsanvisningarna till varje modul hittar du webblänken till videorna till just den modulen.

 

På den här kursen använder vi onlineverktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

 

De enda fasta tiderna på kursen är de gånger vi håller onlinelektioner via Zoom då du träffar din lärare och övriga deltagare. All övrig tid utgörs av inläsning, att se aktuella videor och att utarbeta en PM. Kursens onlinelektioner filmas och läggs ut på den modul på Youtube som lektionen hör till. Missar du en lektion har du alltså möjlighet att se hela lektionen i efterhand. Tiderna för kursens onlinelektioner är preliminärt följande datum, varje gång kl. 10.00-13.00, utom första gången:

 • 29 augusti 2022 – uppstartsmöte kl. 13.00-14.00.
 • 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober och 1 november.

 

 Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

 

Avgift och betalning

Avgiften för kursen är 15 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

 

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca en 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar. Avgiften ska vara betald för att du ska få tillgång till kurshemsidan och allt kursmaterial.

 

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

 

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.