Innovationsupphandling

En kurs om förkommersiell upphandling, innovationsfrämjande upphandling och strategiskt arbete för innovation.

Innovationsupphandling är en 10-veckors kurs om olika former av innovationsupphandling. Kursen omfattar innovationsupphandlingsmetoder för den upphandlande myndighetens egna behov, men även innovationsfrämjande upphandlingsmetoder för förstärkning av marknadens innovationsförmåga. En särskild del av kursen handlar om hur upphandlande myndigheter kan stödja små och medelstora företags innovationsverksamhet.

 • Under kursens kommer du lära dig hur förfrågningsunderlag och upphandlingsförfaranden bör anpassas vid innovationsupphandlingar samt hur du utformar strategier och riktlinjer för innovationsupphandling inom den egna organisationen.
 • Kursen är lämplig för upphandlingschefer, upphandlare och andra som arbetar operativt eller strategiskt med offentlig upphandling och som vill fördjupa kunskaperna i innovationsupphandling.
 • Kursen är på avancerad nivå. Deltagare bör ha erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling, eller ha kunskaper motsvarande UrT Akademis kurs i grundläggande offentlig upphandling.
 • Kursen är lärarledd med ca 16 timmars undervisning där ni träffas på Internet där du får vägledning, möjlighet att ställa frågor och diskutera med såväl läraren som med övriga kursdeltagare innehållet i de fem olika moduler som kursen består av.
 • Mellan kurstillfällena kommer du att få genomföra övningsuppgifter som ligger till grund för uppkommande modul.

Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 60 timmar, exklusive onlinelektionerna, dvs. ca sex timmar per vecka under kursens gång.<br\>

Förkunskapskrav

Du bör ha grundläggande kunskaper om LOU i nivå med vår grundkurs i offentlig upphandling.

Kursens upplägg

 • Modul 1 Innovationsupphandling – introduktion
 • Modul 2 Upphandlingsföreskrifter för innovationsupphandling
 • Modul 3 Upphandlingsförfaranden vid innovationsupphandlingar
 • Modul 4 Lokalt, regionalt och nationellt innovationsfrämjande arbete
 • Modul 5 Formulering av innovationsstrategier och riktlinjer för upphandlande myndigheter

Modulerna och dessas innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar. Kursen är öppen och allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 20 personer.

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:
Kunskap om:

 • Om möjligheter och begränsningar vid genomförande av innovationsupphandlingar
 • Lokala och regionala förutsättningar för innovationsarbete
 • Samarbetsformer mellan offentliga och privata organisationer
 • Internationella och nationella exempel på innovationsupphandlingar

Förmåga att:

 • Genomföra innovationsupphandlingar
 • Formulera innovationsupphandlingsstrategier
 • Skapa riktlinjer och vägledningar för innovationsfrämjande upphandling

 

Duggor

Vi testar dina kunskaper efter varje genomfört modul i form av en kortare dugga (kortare test). Varje dugga består av tio flervalsfrågor vilka ska besvaras inom en halvtimme från att lektionstillfället avslutades. Syftet med duggorna är att säkerställa för såväl läraren som för dig själv att du har tillgodogjort dig innehållet i respektive modul och att du har tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta med följande moduler.

Lärare

Robert forskar och undervisar i offentlig upphandling på Halmstad högskola. Han har arbetat med offentlig upphandling sedan år 2006. Robert bedriver forskning kring offentlig upphandling med inriktning mot byggentreprenader, offentlig-privat samverkan och innovationsupphandling, både inom svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Han är aktiv som gästföreläsare både inom Sverige och internationellt. Robert har härutöver arbetat såväl med policyutveckling utifrån en strategisk ansats på EU-nivå som med policyimplementering på en svensk kommunal nivå.

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje onlinelektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

 

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

Data – specifikationer

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet. Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och Powerpoints som hör till videorna. Instruktionerna till din PM kommer också att ligga på Moodle. På Moodle lägger vi även ut de duggor (korta tester) som ges efter varje modul och du ska även besvara duggorna på Moodle. För varje modul lägger vi ut följande material på Moodle:

Läsanvisningar till respektive modul

 • Text i form av artiklar, utdrag m.m.
 • 1-4 avgöranden från svenska domstolar och från EU-domstolen.
 • Ett antal punkter du särskilt ska fundera på inför respektive onlinelektion.
 • Duggan för respektive modul – läggs ut efter lektionen.
 • Ytterligare material − varje modul innehåller ytterligare material och information ifall du önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så att du kan få tillgång till kurshemsidan, till allt material och till diskussionsforumet. På den här kursen använder vi onlineverktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

 

De enda fasta tiderna på kursen är de gånger vi håller onlinelektioner via Zoom då du träffar din lärare och övriga deltagare. All övrig tid utgörs av inläsning, se aktuella videor och av att utarbeta en PM. Kursens onlinelektioner filmas och läggs ut på den modul på Youtube som lektionen hör till. Missar du en lektion har du alltså möjlighet att se hela lektionen i efterhand. Tiderna för kursens onlinelektioner är preliminärt följande datum, varje gång kl. 09.00-12.00, utom första gången:

 • Introduktion 4 april 2023, 17.00-18.00
 • Övriga tillfällen 17.00-20.00
 • 18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj, 13 juni

 

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

Avgift och betalning

Kostnaden för kursen uppgår till 15 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar.

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.