Entreprenadrätt för upphandlare

En grundläggande kurs om hur entreprenadrätt och byggindustrins avtalssystem fungerar. Kursen omfattar bl.a. AB04, ABT06 och AMA AF samt övriga regelverk som styr byggherrens upphandlingsprocess

Innehåll

Den här 10-veckors kursen är framtagen för att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper om juridiken kring bygg- och anläggningsentreprenadavtal. Kursen ger insikt i hur entreprenadrätten och entreprenadavtalet interagerar med byggherrens upphandlingsprocess av bygg & anläggningsprojekt. Kursen omfattar grundlig genomgång av administrativa föreskrifter, AB04 och ABT06. Kursen omfattar också en översikt av övriga standardavtal inom byggindustrin samt de regelverk som påverkar byggindustrin.

 • Under kursens gång studera hur byggindustrins system med standardavtal (AB04, ABT06 m.m.) samt AMA AF fungerar vid upphandling och genomförandet av byggentreprenader.
 • Kursen är lämplig för upphandlare som vill specialiseras sig mot offentliga byggentreprenadupphandlingar såväl som övriga med intresse för att erhålla kunskap om entreprenadrätt och byggindustrins avtalssystem.
 • Kursen är på grundläggande nivå vilket innebär att du inte behöver ha tidigare kunskap om juridik, entreprenadrätt eller erfarenhet från byggindustrin.
 • Kursen är lärarledd med ca 16 timmars undervisning där ni träffas på Internet där du får vägledning, möjlighet att ställa frågor och diskutera med såväl läraren som med övriga kursdeltagare innehållet i de fem olika moduler som kursen består av.

Du kommer att få skriva en enklare rättsutredning om offentlig upphandling i form av en kortare promemoria (PM). Du kommer att få en tydlig instruktion, en viss angiven rättsfråga och exempel på bra PM. Efter inlämnandet kommer du att få omfattande kommentarer på din text.

Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 60 timmar, exklusive onlinelektionerna, dvs. ca sex timmar per vecka under kursens gång.

Förkunskapskrav

Kursen kräver grundläggande förståelse för entreprenadupphandlingar motsvarande vår kurs Administrativa föreskrifter för upphandlare samt grundläggande kunskaper om LOU i nivå med vår grundkurs i offentlig upphandling.

Kursens upplägg

 • Modul 1 Introduktion och bakgrund
 • Modul 2 Administrativa föreskrifter (AMA AF)
 • Modul 3 Standardavtal (AB04 och ABT 06)
 • Modul 4 Särskilda entreprenadrättsliga frågeställningar
 • Modul 5 Utmaningar vid författande av förfrågningsunderlag

Modulerna och dessas innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar.

Kursen är öppen och allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 20 personer.

 

 

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

Kunskap om:

 • Entreprenadrättens koppling till offentlig upphandling.
 • Upphandlingsrättens centrala rättskällor och rättsprinciper.

Färdighet att:   

 • identifiera entreprenadrättsliga frågeställningar i upphandlingsrätten.
 • utforma rättsligt argument i entreprenadupphandlingsfrågor frågor.
 • applicera upphandlingsrätten på entreprenadupphandlingar.
 • Tolka byggindustrins standardavtal utifrån upphandlingsrätten.

Förmåga att:        

 • bedöma och lösa frågor i olika typer av entreprenadupphandlingssituationer.

 

 

Duggor

Vi testar dina kunskaper efter varje genomfört modul i form av en kortare dugga (kortare test). Varje dugga består av tio flervalsfrågor vilka ska besvaras inom en halvtimme från att lektionstillfället avslutades. Syftet med duggorna är att säkerställa för såväl läraren som för dig själv att du har tillgodogjort dig innehållet i respektive modul och att du har tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta med följande moduler.

Lärare

Robert forskar och undervisar i offentlig upphandling på Halmstad högskola. Han har arbetat med offentlig upphandling sedan år 2006. Robert bedriver forskning kring offentlig upphandling med inriktning mot byggentreprenader, offentlig-privat samverkan och innovationsupphandling, både inom svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Han är aktiv som gästföreläsare både inom Sverige och internationellt. Robert har härutöver arbetat såväl med policyutveckling utifrån en strategisk ansats på EU-nivå som med policyimplementering på en svensk kommunal nivå.

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje onlinelektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

 

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

 

Data – specifikationer

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet.

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och Powerpoints som hör till videorna. Instruktionerna till din PM kommer också att ligga på Moodle. På Moodle lägger vi även ut de duggor (korta tester) som ges efter varje modul och du ska även besvara duggorna på Moodle. För varje modul lägger vi ut följande material på Moodle:

Läsanvisningar till respektive modul.

 • Ca 50-60 sidor text i form av artiklar, utdrag m.m.
 • 1-4 avgöranden från svenska domstolar och från EU-domstolen.
 • 4-6 Powerpoints till de videor som hör till modulen.
 • Ett antal punkter du särskilt ska fundera på inför respektive onlinelektion.
 • Duggan för respektive modul – läggs ut efter lektionen.
 • Ytterligare material − varje modul innehåller ytterligare material och information ifall du önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så att du kan få tillgång till kurshemsidan, till allt material och till diskussionsforumet.

För att visa videorna använder vi Youtube. I läsanvisningarna till varje modul hittar du webblänken till videorna till just den modulen.

På den här kursen använder vi onlineverktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

De enda fasta tiderna på kursen är de gånger vi håller onlinelektioner via Zoom då du träffar din lärare och övriga deltagare. All övrig tid utgörs av inläsning, se aktuella videor och av att utarbeta en PM. Kursens onlinelektioner filmas och läggs ut på den modul på Youtube som lektionen hör till. Missar du en lektion har du alltså möjlighet att se hela lektionen i efterhand. Tiderna för kursens onlinelektioner är preliminärt följande datum, varje gång kl. 17.00-20.00, utom första gången:

 • 23 augusti 2021 – uppstartsmöte kl. 17.00-18.00
 • 1 september, 15 september, 29 september, 14 oktober och 28 oktober

 

 

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

Avgift och betalning

Kostnaden för kursen uppgår till 15 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca en 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar. Avgiften ska vara betald för att du ska få tillgång till kurshemsidan och allt kursmaterial.

 

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

 

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.