Att skriva Juridiska

Varmt välkommen till kursen Att skriva Juridiska. Kursen ger dig verktyg för att skriva bättre och tydligare juridiska texter på avancerad nivå.

Innehåll

Den här kursen är designad för att dig som arbetar som jurist och som vill förbättra din förmåga att utarbeta rättsliga och formaliamässigt korrekta juridiska texter. Kursen ges individuellt där du ensam arbetar med att först utforma en längre rättsutredning som analyseras tillsammans med läraren. Sedan tillämpar du dina kunskaper i en andra, kortare PM som också den analyseras tillsammans med läraren. Kursen är upplagd som en one-on-one-kurs, men vi kan även erbjuda kursen för grupper, t.ex. för biträdande jurister på samma byrå eller för en grupp jurister inom samma bolag.

 

 • Kursen syftar till att ge dig som praktiskt verksam jurist kunskap och verktyg för att förbättra ditt skrivande och utformande av juridiska texter.
 • Kursen är lämplig för såväl praktiserande jurister på såväl advokat- och juristbyråer som praktiserande jurister på bolag och myndigheter. Kursen är på avancerad nivå vilket innebär att du bör ha en juristexamen för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll.
 • Kursen är lärarledd med ca sex timmars undervisning på Internet alternativt IRL där du får vägledning, möjlighet att ställa frågor och även diskutera utformningen av dina rättsutredningar.

Tiden du bör lägga ner på kursen är ca 40 timmar, exklusive onlinelektionerna, för att utarbeta två rättutredningar. Du kommer att få tydliga instruktioner, två specifika rättsfrågor att besvara och ges även exempel på bra genomförda rättsutredningar. Efter inlämnandet av respektive utredning kommer du att få omfattande såväl muntliga som skriftliga kommentarer på dina texter.

 

 

Förkunskapskrav

Fortsättningskursen Att skriva Juridiska förutsätter att du har en juristexamen.

 

 

Kursens upplägg och innehåll

Upplägg

 • Modul 1 Introduktion
 • Modul 2 Utarbetande av PM nr 1 på 8 A4-sidor
 • Modul 3 Genomgång av PM nr 1
 • Modul 4 Utarbetande av PM nr 2 på 6 A4-sidor
 • Modul 5 Genomgång av PM nr 2

Modulerna och dessas innehåll är preliminära och kan komma att ändras innan kursen startar. Kursen är öppen och allt material kommer att hållas tillgängligt t.o.m. fyra veckor efter att kursen avslutats.

 

Innehåll

På kursen kommer vi att behandla följande punkter:

 1. Problemformulering − precisering av frågeställningen.
 2. Faktakunskap − kunskap om och insikt i ämnesområdet.
 3. Framställning − klar och logisk disposition.
 4. Material − förmåga att använda relevant material.
 5. Analys och argumentation − analytisk och systematisk argumentation.
 6. Slutsatser − samtliga slutsatserna underbyggda av framställningen.
 7. Språkbehandling − klart, korrekt och koncist språk.
 8. Källor och formalia − noggrannhet och precision i redogörelsen för och hänvisningar till valda källor.

 

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antalet deltagare på kursen är begränsat till en person. Kursen kan på förfrågan även ges i grupp.

 

 

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

 

Kunskap om:

 • korrekta utformningen av en kortare rättsutredning.
 • betydelsen av en röd tråd i framställningen.
 • förhållandet mellan ställda frågor och svar.
 • vikten av korrekt språkbruk.

 

Färdighet att:   

 • hålla en röd tråd i en juridisk text.
 • utforma innehålls- och källförteckningar.
 • på vedertagna sätt att hänvisa till olika rättskällor.

 

Förmåga att:        

 • identifiera rättsliga frågeställningar.
 • argumentera i en rättsfråga.
 • bedöma och lösa olika typer av rättsliga frågeställningar.
 • använda relevanta rättskällor.

Andrea Sundstrand

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt och lektor vid Juridicum, Stockholms universitet. Hon är kursföreståndare för Juridicums tre kurser i offentlig upphandling. Hon undervisar även vid Juridicum i Uppsala, vid Tartu universitet i Tallin, vid King’s Collage i London och vid George Washington universitetet i Washington. Hon har arbetat i över elva år på den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, NOU. Andrea är härutöver ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) och driver sedan år 2006 det Juridiska Nätverket för offentlig upphandling.

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje onlinelektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer.

 

I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-mails och söka på Internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om de plattformar vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

 

Data – specifikationer

Den här kursen ges online. För att kunna delta behöver du en dator med tillgång till Internet.

 

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av Instruktioner, exempel PM och skriftliga kommentarer. Du kommer även att skicka in din färdiga rättsutredningar via Moodle. Innan kursstart erhåller du ett personligt lösenord så att du kan få tillgång till kurshemsidan och till allt material.

 

På den här kursen använder vi onlineverktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

 

Vi har inga fasta tiderna på kursen, utan kommer gemensamt överens om när vi ska träffas.

 

Onlineträffarna kan efter önskemål från dig spelas in, varvid filmen skickas till dig att behålla. Vi sparar inte filmerna, utan de raderas efter att vi skickat dem till dig.

 

 

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte att du kan gå kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

 

Avgift och betalning

Kostnaden för kursen uppgår till 15 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

 

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften ca en 45 dagar innan kursstart, betalningstid 30 dagar. Avgiften ska vara betald för att du ska få tillgång till kurshemsidan och allt kursmaterial.

 

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

 

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.