Våra föreläsare

Upphandlingsrättsliga experter

Föreläsarna på UrT Akademi är framstående experter inom offentlig upphandling. De har mångårig erfarenhet av såväl teoretiska som praktiska aspekter av upphandlingslagstiftningen och mångårig erfarenhet från att undervisa. När du går en kurs hos oss vet du därför att du alltid får den senaste och mest relevanta informationen för just ditt ämne. Föreläsarna tillhandahåller såväl praktisk som teoretisk användbar information som är direkt tillämplig i din verksamhet.

Andrea Sundstrand

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt och lektor vid Juridicum, Stockholms universitet. Hon är kursföreståndare för Juridicums tre kurser i offentlig upphandling. Hon undervisar även vid Juridicum i Uppsala, vid Tartu universitet i Tallin, vid King’s Collage i London och vid George Washington universitetet i Washington. Hon har arbetat i över elva år på den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, NOU. Andrea är härutöver ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) och driver sedan år 2006 det Juridiska Nätverket för offentlig upphandling.

Catharina Piper

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö. Även Catharina har tidigare arbetat på den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, NOU. Härutöver har hon över 16 års erfarenhet av offentlig upphandling och upphandlingsrelaterad juridik. Catharina har blivit rankad av Who´s Who Legal samt av Legal 500 som en av de främsta juristerna på upphandlingsområdet. Hon är en av författarna till Lagkommentaren om offentlig upphandling av försörjningssektorerna samt av Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:2 (Innovationspartnerskap – ett förfarande för att främja innovation och utveckling).

Per-​Ola Bergqvist

Per-​Ola Bergqvist är advokat och delägare i Foyen Advokatfirma. Han biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, ifrån upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling.

Olof Larsberger

Olof Larsberger, advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå. Olof har arbetat med offentlig upphandling och kommersiell tvistelösning i närmare 15 år. Han räknas som en av Sveriges ledande processadvokater på upphandlingsrättens område och rankas återkommande i Chambers Europe, Who’s Who Legal och Legal500.

Carl Norén

Carl Norén, advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå. Carl har arbetat med offentlig upphandling och kommersiell tvistelösning i närmare 15 år. Han räknas som en av Sveriges ledande processadvokater på upphandlingsrättens område och rankas återkommande i Chambers Europe och Legal500.

Anton Johansson

Anton Johansson är advokat vid Kastell Advokatbyrå. Anton har lång och bred erfarenhet av att arbeta med upphandlingsrelaterade tvister. Han har företrätt leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter i ett stort antal överprövningsprocesser samt agerat ombud i upphandlingsrättsliga skadeståndsmål och mål om upphandlingsskadeavgift.