Våra föreläsare

Upphandlingsrättsliga experter

Föreläsarna på UrT Akademi är framstående experter inom offentlig upphandling. De har mångårig erfarenhet av såväl teoretiska som praktiska aspekter av upphandlingslagstiftningen och mångårig erfarenhet från att undervisa. När du går en kurs hos oss vet du därför att du alltid får den senaste och mest relevanta informationen för just ditt ämne. Föreläsarna tillhandahåller såväl praktisk som teoretisk användbar information som är direkt tillämplig i din verksamhet.

Andrea Sundstrand

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt och lektor vid Juridicum, Stockholms universitet. Hon är kursföreståndare för Juridicums tre kurser i offentlig upphandling. Hon undervisar även vid Juridicum i Uppsala, vid Tartu universitet i Tallin, vid King’s Collage i London och vid George Washington universitetet i Washington. Hon har arbetat i över elva år på den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, NOU. Andrea är härutöver ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) och driver sedan år 2006 det Juridiska Nätverket för offentlig upphandling.

Robert Ågren

Robert är doktorand i offentlig upphandling vid Lunds universitet/LTH. Han har arbetat med offentlig upphandling sedan år 2006. Robert bedriver forskning kring offentlig upphandling med inriktning mot byggentreprenader, offentlig-privat samverkan och innovationsupphandling, både inom svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Han är aktiv som gästföreläsare både inom Sverige och internationellt. Robert har härutöver arbetat såväl med policyutveckling utifrån en strategisk ansats på EU-nivå som med policyimplementering på en svensk kommunal nivå.