Aktuellt

Senaste nytt

I januari 2020 startar vi kursen Avtalsfrågor i offentlig upphandling. Det är en 10-veckors kurs som behandlar avtalsfrågor före, under och efter upphandlingsprocessen. Vi startar även 20-veckors kursen Grunderna i offentliga byggentreprenader. Kursen omfattar byggindustrins avtalssystem samt LOU från perspektivet av en offentlig byggherre. Härutöver startar i januari nästa omgång av vår populära grundkurs Offentlig upphandling. Kursen går under 16 veckor och är lämplig för såväl praktiserande jurister som övriga med intresse för regelverket kring offentlig upphandling.

Med kursstart i mars 2020 erbjuder vi härutöver fyra specialiserade kurser på 10 veckor; Offentlig upphandling för biträdande jurister, Offentlig upphandling för bolagsjurister, Upphandling av tekniska konsulter och IT-upphandling. Detaljerna kring kurserna kommer att publiceras på hemsidan under november 2019.

 

Är du intresserad och vill hålla dig uppdaterad om vårt utbud kan du anmäla dig till vårt informationsbrev.