Varmt välkommen till UrT Akademi

Kvalificerade onlinekurser i offentlig upphandling

Senaste nytt

Med kursstart i mars 2020 erbjuder vi fyra specialiserade kurser på 10 veckor; Offentlig upphandling för biträdande jurister, Upphandling av tekniska konsulter, Entreprenadupphandling och IT-upphandling. Detaljerna kring kurserna kommer hittar du på respektive kurs hemsida.

 

Hösten 2020 startar vi de helt nya kurserna Offentlig upphandling för bolagsjurister, Överprövning och skadestånd i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling. Härutöver startar vi återigen den populära grundkursen Offentlig upphandling som går under 16 veckor och 10-veckors kurserna Avtalsfrågor i offentlig upphandling, Offentlig upphandling för biträdande jurister, Upphandling av tekniska konsulter, Entreprenadupphandling och IT-upphandling.

 

 

Är du intresserad och vill hålla dig uppdaterad om vårt utbud kan du anmäla dig till UrT Akademis informationsbrev. Du är även välkommen att kontakta oss om du har frågor om kurserna och om du vill att vi håller en kurs särskilt för er organisation.

 

Om UrT Akademi

UrT Akademi startades våren 2019 för att fylla ett behov av kvalificerade onlinekurser om regelverket för offentlig upphandling. Regleverket om offentlig upphandling har sedan genomförandet av de första EU-direktiven genomfördes i svensk rätt den 1 januari 1994 växt från en lag med sju kapitel till att år 2019 omfatta sju lagar med över 90 kapitel. För att kunna arbeta på området offentliga upphandlingar krävs god kunskap om bestämmelserna och de vägledande avgörandena från Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen. De kurser på avancerad nivå i ämnet som i dag erbjuds av universitet och högskolor i Sverige räcker inte till för att mätta efterfrågan. Syftet med UrT Akademi är att bidra till ökad kunskap och förståelse för det upphandlingsrättsliga regelverket och att fylla den allt större efterfrågan på kvalificerade utbldningar om offentlig upphandling. UrT Akademis första kurser startar hösten 2019. Fler kurser och fler ämnen startar våren 2020.

Är du intresserad av skräddarsydda utbildningar just för din organisation? Hör av dig så kan vi visa vad vi har att erbjuda!