Varmt välkommen till UrT Akademi

Kvalificerade onlinekurser i offentlig upphandling

Senaste nytt

I januari 2020 startar vi kursen Avtalsfrågor i offentlig upphandling. Det är en 10-veckors kurs som behandlar avtalsfrågor före, under och efter upphandlingsprocessen. Vi startar även 20-veckors kursen Grunderna i offentliga byggentreprenader. Kursen omfattar byggindustrins avtalssystem samt LOU från perspektivet av en offentlig byggherre. Härutöver startar i januari nästa omgång av vår populära grundkurs Offentlig upphandling. Kursen går under 16 veckor och är lämplig för såväl praktiserande jurister som övriga med intresse för regelverket kring offentlig upphandling.

Med kursstart i mars 2020 erbjuder vi härutöver tre specialiserade kurser på 10 veckor; Offentlig upphandling för biträdande jurister, Upphandling av tekniska konsulter och IT-upphandling. Detaljerna kring kurserna kommer att publiceras på hemsidan under januari och februari 2020. Hösten 2020 startar vi även den helt nya kursen Offentlig upphandling för bolagsjurister.

 

Är du intresserad och vill hålla dig uppdaterad om vårt utbud kan du anmäla dig till vårt informationsbrev.

 

 

Om UrT Akademi

UrT Akademi startades våren 2019 för att fylla ett behov av kvalificerade onlinekurser om regelverket för offentlig upphandling. Regleverket om offentlig upphandling har sedan genomförandet av de första EU-direktiven genomfördes i svensk rätt den 1 januari 1994 växt från en lag med sju kapitel till att år 2019 omfatta sju lagar med över 90 kapitel. För att kunna arbeta på området offentliga upphandlingar krävs god kunskap om bestämmelserna och de vägledande avgörandena från Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen. De kurser på avancerad nivå i ämnet som i dag erbjuds av universitet och högskolor i Sverige räcker inte till för att mätta efterfrågan. Syftet med UrT Akademi är att bidra till ökad kunskap och förståelse för det upphandlingsrättsliga regelverket och att fylla den allt större efterfrågan på kvalificerade utbldningar om offentlig upphandling. UrT Akademis första kurser startar hösten 2019. Fler kurser och fler ämnen startar våren 2020.

Är du intresserad av skräddarsydda utbildningar just för din organisation? Hör av dig så kan vi visa vad vi har att erbjuda!