Varmt välkommen till UrT Akademi

Kvalificerade onlinekurser i offentlig upphandling

Senaste nytt

Under våren startar vi den nya kursen Administrativa föreskrifter för upphandlare, men vi kommer också genomföra våra populära kurser Offentlig upphandling för bolagsjurister, Rättsliga förfaranden – tvistlösning i offentlig upphandling och Avtalsfrågor i offentlig upphandling. I augusti ges våran grundkurs i Offentlig upphandling.

Läs mer på respektive kurs hemsida. Där finner du information om bl.a. kursupplägg och aktuella tider. Du är även välkommen att kontakta oss direkt på info@urtakademi.se eller via tel. nr 0734-4233622.

Varmt välkommen till UrT Akademi!

Är du intresserad och vill hålla dig uppdaterad om vårt utbud kan du anmäla dig till vårt informationsbrev.

Om UrT Akademi

UrT Akademi startades våren 2019 för att fylla ett behov av kvalificerade onlinekurser om regelverket för offentlig upphandling. Regleverket om offentlig upphandling har sedan genomförandet av de första EU-direktiven genomfördes i svensk rätt den 1 januari 1994 växt från en lag med sju kapitel till att år 2019 omfatta sju lagar med över 90 kapitel. För att kunna arbeta på området offentliga upphandlingar krävs god kunskap om bestämmelserna och de vägledande avgörandena från Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen. De kurser på avancerad nivå i ämnet som i dag erbjuds av universitet och högskolor i Sverige räcker inte till för att mätta efterfrågan. Syftet med UrT Akademi är att bidra till ökad kunskap och förståelse för det upphandlingsrättsliga regelverket och att fylla den allt större efterfrågan på kvalificerade utbldningar om offentlig upphandling. UrT Akademis första kurser startar hösten 2019. Fler kurser och fler ämnen startar våren 2020.

Är du intresserad av skräddarsydda utbildningar just för din organisation? Hör av dig så kan vi visa vad vi har att erbjuda!